top of page
AdobeStock_376428107.jpeg

MARKA I KOMUNIKACJA

Silna marka jest kapitałem nie do przecenienia, zwłaszcza na rynku B2B,, zapewnia lojalność klientów, ogranicza koszty pozyskiwania nowych. ​

Z punktu widzenia wybierającego produkt lub usługę w przypadku błędnej decyzji konsumenckiej stawka jest relatywnie mała, na rynku B2B wielokrotnie wzrasta.​

Jednocześnie zarządzanie reputacją marki staje się coraz trudniejsze przy silnej dywersyfikacji komunikacji z klientem, przy ciągle rosnącej liczbie rozproszonych mediów i bardzo wielu nieskoordynowanych źródłach przekazu z samej firmy.​

W naszych badaniach nie tylko skutecznie diagnozujemy aktualny wizerunek marki ale także analizujemy całość komunikacji digitalowej i tradycyjnej, włącznie ze standardami obsługi klienta. Wszystko po to aby dać naszym klientom możliwość skutecznego zarządzania marką i satysfakcjonującego zwiększania jej wartości.​

bottom of page