top of page
AdobeStock_101315435.jpeg

TRENDY

Procesy planowania, strategie rozwoju firm skróciły swoją perspektywę czasową, gdyż szybkość zmian w biznesie napędzane technologią zwielokrotniła. Z tego względu badania trendów, jeszcze niedawno incydentalne są zlecane coraz częściej, stają się niezbędne do zarządzania firmą i podejmowania bieżących decyzji. ​

Jednocześnie trendy te, chociaż bardzo istotne okazują się czymś powracającym, tylko w nowocześniejszym wydaniu. Wymagają jednak coraz to nowych form komunikacji, akcentowania innych znaczeń, przede wszystkim zastosowania innych technologii.​

Wymaga to od nas, badaczy dużej elastyczności w doborze metod badawczych oraz właściwym określeniu próby, gdyż w świecie biznesu koegzystują firmy i branże działające w ten sam sposób od wieku XX oraz takie o których można powiedzieć, że są lata świetlne przed peletonem.​

Badania trendów pomagają również naszym klientom poszerzać wiedzę o unikalne komponenty i budować pozycję ekspercką, tworzyć opiniotwórcze raporty, organizować webinaria i panele. 

bottom of page