Bez wątpienia, używając języka ze świata finansów, bańka RODO zbudowana na retoryce kar pieniężnych pękła. Rok po rozpoczęciu stosowania RODO wreszcie można i trzeba zacząć dyskusje o efektywności tego aktu również z perspektywy firm w oparciu nie o wysokość kar, a o d...

Please reload