top of page

Cyberbezpieczeństwo firm


Firmy bronią się przed cyberatakami wykorzystując technologie z XX wieku. Cyberprzestępcy są już w innej epoce.


Takie wnioski nasuwają się z organizowanej przez CubeResearch, EY oraz Chubb I edycja konferencji Cyberbezpieczeństwo firm na której spotkali się przedstawiciele biznesu, organizacji rządowych oraz jednostek naukowych.


 

W czasie konferencji wraz zaproszonymi ekspertami szukaliśmy odpowiedzi na pytania czy i w jakim stopniu cyberprzestępczość zagraża polskim firmom? Jak przedsiębiorstwa radzą sobie z zapewnieniem bezpieczeństwa cyfrowego? Jakie będą największe wyzwania w tych obszarach w najbliższych latach?

Wydarzenie składało się z czterech wykładów oraz debaty ekspertów. W jego trakcie miała miejsce premiera raportu „Cyberbezpieczeństwo firm”, który powstał na podstawie wyników badania zrealizowanego przez CubeResearch we współpracy z EY oraz Chubb w listopadzie 2016 roku na grupie 350 firm.

Konferencję otworzył gość honorowy Piotr Januszewicz Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji z wykładem: "Polityka państwa wobec cyberzagrożeń", w którym zostały poruszone kwestie stworzenia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w celu zapobiegania zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

Następnie Michał Berezowski z CubeResearch w prezentacji „Cyberbezpieczeństwo firm” opowiedział o celach, które postawili przed sobą organizatorzy projektu, wyzwaniach jakie towarzyszyły powstaniu raportu, najważniejszych wynikach badania i metodologii uzyskania danych.


Kolejną prezentację „Czy technologie XX wieku mają szansę z cyberprzestępczością XXI wieku”, która stanowiła komentarz do uzyskanych w badaniu wyników wygłosili eksperci z EY: Grzegorz Idzikowski i Aleksander Ludynia.

Uczestnicy wysłuchali co robią firmy i czego nie robią, aby skutecznie radzić sobie z zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Prelegenci odwoływali się do danych z raportu z których wynika, że m. innymi aż 41% pracowników nie uczestniczyło w żadnym szkoleniu, w 75% firm za ocenę cyberzagrożeń i bezpieczeństwo odpowiedzialny jest dział IT, trzy czwarte firm nie monitoruje zagrożeń dotyczących własnej infrastruktury, branży, kraju, 81% nie prowadzi analizy incydentów pod kontem trendów.

Ostatni przed debatą komentarz od wyników „Przerwa w działalności a polisa Cyber” wygłosili przedstawiciele z Chubb – Marta Paruch oraz Adam Gmurczyk, wskazując na mało w Polsce znaną możliwości zabezpieczenia firmy od cyberzagrożeń w postaci polisy.


Po przerwie uczestnicy konferencji wysłuchali debaty z udziałem ekspertów: Krzysztofa Lidla (Dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas), Piotra Januszewicza (Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji) oraz Adama Haertle (Kierownika do spraw bezpieczeństwa informatycznego w UPC Polska). Debatę poprowadził Tomasz Dyrda z EY.

Paneliści zaprezentowali różne spojrzenia na problem cyberprzestępczości i zastanawiali się nad optymalnymi rozwiązaniami mogącymi podnosić bezpieczeństwo firm. W końcowej części do dyskusji włączyli się także uczestnicy konferencji, którzy zadawali pytania ekspertom oraz dzielili się własnymi doświadczeniami.
VideoRelacja z konferencji


Ostatnie posty
Archiwum
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
bottom of page