top of page

Raport EY - Tax compliance a priorytety CFO

Rola CFO w firmach się zmienia, a wraz z nią transformacji ulega sposób funkcjonowania działów finansowych. Historia przyspieszyła. Przemiany, których jesteśmy świadkami – digitalizacja raportowania i towarzysząca jej cyfryzacja księgowości; zmiany prawne i podatkowe; pandemia, która odmieniła sposoby pracy; wyzwania związane z rynkiem pracy; zmiany pokoleniowe w księgowości; rosnąca presja na płace; zagrożenie kryzysem, zmiany w przepisach, rosnące poczucie zagrożenia podatkowego – to tylko wycinek rzeczywistości wyłaniający się z badań, które Cube Research zrealizował na zlecenie EY w ramach projektu CFO przyszłości.

W naszym raporcie przyglądamy się polskiemu CFO w procesie zmiany. Chcemy zobaczyć, w jakim stopniu jest on jeszcze zanurzony w starej rzeczywistości,a w jakim jest już częścią nowej. Czy jest gotowy na nowe wyzwania? Jakie ma priorytety i potrzeby? Jakie widzi bariery? Jakich narzędzi mu potrzeba? „Jesteśmy dobrzy w bieżącym biznesie, ale musimy działać inaczej, szerzej” – usłyszeliśmy na jednym z warsztatów z dyrektorami finansowymi, który uzupełniał nasze badania. Słowa te być może stanowią kwintesencję obecnej sytuacji CFO – liderów, którzy muszą stawić czoła zmianom bardziej rewolucyjnym niż ewolucyjnym. Przed nimi otwierają się bowiem perspektywy dotąd trudne do wyobrażenia.

Chcemy, żeby projekt CFO przyszłości był głosem w dyskusji. Jest on także bardziej procesem niż zamkniętym, jednorazowym badaniem. W jego ramach za pomocą różnych narzędzi staraliśmy się poznać perspektywę CFO – wykorzystaliśmy zarówno wywiady pogłębione, badania ankietowe, jak i warsztaty. Porównaliśmy nasze wyniki do wyników badań międzynarodowych. Niniejszy raport to głos rozpoczynający dyskusję. W kolejnych miesiącach będziemy kontynuować tą rozmowę, domalowując kolejne elementy obrazu. Warto wspomnieć, że współautorem prezentowanego raportu jest Michał Berezowski Partner Zarządzający Cube Research.Komentar


Ostatnie posty
Archiwum
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
bottom of page